Komín je dobré skontrolovať hneď po skončení vykurovacej sezóny

Teplé dni pomaly začínajú prevládať, čím uzatvárajú celú vykurovaciu sezóna. Ak máte doma komín, práve teraz nastal správny čas objednať kominára, aby ho po zime skontroloval.

Kontrolovať komín hneď po skončení vykurovacej sezóny je výhodné a to z dvoch dôvodov. Ak by bol komín v zlom stave, budete mať aspoň dostatok času na jeho opravu. Naviac kominári majú od septembra najviac zákazok a lehoty pre objednanie sú oveľa dlhšie než je jeden mesiac.

Kontrola a čistenie spalinových ciest by sa mala vykonávať v pravidelných intervaloch a to aj v prípade, že sa behom zimy kúrilo len raz. Predpisuje to zákon a vyhláška; vykonať sa má v prípade všetkých spotrebičov minimálne raz ročne s výnimkou plynových kondenzačných kotlov, kde je povinná kontrola raz za dva roky. V prípade spotrebičov na pevné palivá s výkonom nad 50 kW sú vyžadované dve kontroly ročne.

V prípade, že kontrola spalinových ciest prebehla po vykurovacej sezóne, netreba zabudnúť pred zahájením novej sezóny ani na vyčistenie päty komína, minimálne svojpomocne a taktiež na revíziu priechodnosti.

Kontrola spalinových ciest zaberie zhruba 30 až 60 minút a môže ju vykonať len pracovník, ktorý má výučný list v odbore kominár alebo je zamestnaný v kominárskej firme, kde má k týmto úkonom garanta. Prehliadka spalinových ciest nie je triviálna záležitosť, používa sa pri nej napríklad endoskop či špeciálna komínová kamera.

Z komína sa vymetajú pevné látky, usadeniny a nečistoty, ktoré je nutné zo spalinových ciest odstrániť. Komíny sa čistia mechanicky, ale existujú aj chemické prípravky na čistenie, najmä v prípade dechtov. Tie však komíny nevyčistia úplne, ale vysušia decht a ten je potom jednoduchšie mechanicky odstrániť,“ vysvetľuje Pavel Ulrich z firmy dodávajúcej komínové systémy Almeva.

Odborníci upozorňujú, že pri kontrole spalinových ciest je nutné zistiť, či ich stav a prevedenie odpovedá stavu uvedenia do prevádzky – či nedošlo ku stavebným zmenám alebo sa nezmenil pripojený spotrebič. Ako ďalšie je potrebné skontrolovať, že spaliny budú bezpečne odvedené a rozptýlené do voľného ovzdušia.

Kontrolujte aj málo používané komíny

Netreba zabúdať na to, že komín by mal byť pred čistením chladný, aby od neho alebo od jeho súčastí ako sú komínové dvierka či kontrolné otvory nehrozilo popálenie. V prípade odvodov spalín od kondenzačných kotlov odborníci hovoria o minútach, u spotrebičov na pevné palivá to sú hodiny, kedy pred kontrolou nesmie byť komín používaný.

Kontrolu je nutné previesť aj v prípade objektov, kde sa celú zimu kúrilo len dvakrát trikrát. „Akonáhle je na komín pripojený spotrebič, je jedno ako často sa v ňom kúri. Len v prípade že sa komín nepoužíva a je od neho spotrebič odpojený, sopúch uzavretý, ústie zabezpečené proti prenikaniu dažďových zrážok a je zaistená funkcia vetrania, kontrola a čistenie sa,“ dodáva Pavel Ulrich z firmy Almeva.

Kontroly spalinových ciest prebiehajú v rekreačných objektoch tak isto ako aj v prípade objektov, ktoré sú určené na bývanie.

Publikované: 10. 06. 2022

Kategória: Praktické tipy

Autor: Ivana Kadlecová